گزارش کوتاه پرس تی وی از بازگشت خانم مرضیه هاشمی به ایران و استقبال در فرودگاه

گزارش کوتاه پرس تی وی از بازگشت خانم مرضیه هاشمی به ایران و استقبال در فرودگاه

Press TV anchor Marzieh Hashemi arrives in Iran after detention in US

Press TV's Marzieh Hashemi speaks to a reporter upon arrival at Tehran's Imam Khomeini International Airport, January 30, 2019.

لینک خبر » https://www.presstv.com/Detail/2019/01/30/587236/Iran-Press-TV-anchor-Marzieh-Hashemi-