۳ کوهنورد گرفتار در قله «پورا» نجات یافتند

۳ کوهنورد گرفتار در قله «پورا»