هزار دره (قسمت دوم)

شاید شما هم کلمه تراریخته رو زیاد شنیده باشید و یا موقع خرید با این کلمه روی محصولات غذایی روبه رو شدید.
سوالی که پیش میاد اینه که آیا این کلمه برای عسل‌ها هم کاربرد داره یا نه؟

یکی از اهداف ما در آقای عسل بحث و گفتگو در مورد همین سوالاته که در ادامهٔ گفتگوی مفصلمون در منطقهٔ هزار دره (خالد نبی) که بخش اولش رو توی قسمت قبل دیدید، به این موضوع می‌پردازیم