مستند کوسه ببر Tagging Tiger Sharks

نیل و تیم اوشن ووت در پایان ۷ سال مطالعه بر روی کوسه های ببر برمودا را با انجام یک ماموریت خطرناک برای ردیابی ماهواره ای یکی از این شکارچیان اقیانوسی عظیم به انجام رساندند