ساخت انواع شفت بادی و تامین کننده کلیه قطعات دستگاههای چاپ و بسته بندی و اتوماسیون صنعتی

ساخت انواع شفت بادی و تامین کننده کلیه قطعات دستگاههای چاپ و بسته بندی و اتوماسیون صنعتی (https://www.movassaghi.net/) توسط گروه صنعتی موثقی. شفت بادی یا Air Shafts در فرآیند های تلید کارخانه ها برای جابجایی استفاده میشود. جابجایی موادی مانند : آلومینیوم ، ورق، انواع فیلم ها و کاغذ ...