نحوه ارسال تجهیزات پزشکی

نحوه ارسال تجهیزات پزشکی را توسط شرکت کامران گستر را در این ویدئوی آموزشی می توانید مشاهده نمایید.جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.
"تجهیزات پزشکی"