توحید >۱< شعر از عطار نیشابوری

شعر از فَریدالدّین ابوحامِد محمّد عطار نیشابوری که در سال (۵۴۰ - ۶۱۸ قمری) یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلندنام ادبیات فارسیتوحید توحیددر پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. او در سال ۵۴۰ هجری برابر با ۱۱۴۶ میلادی در نیشابور زاده شد. و در ۶۱۸ هجری به هنگام حملهٔ مغول به قتل رسید. تهیه و تدوین فیلم مجید خندلی در آلمان شهر برلین سال ۲۰۱۹ میلادی برار با ۱۳۹۷ هجری شمسی