آموزش روش پیوند زدن برای به دست آوردن چند رنگ گل در یک گیاه

در این فیلم روش پیوند زدن برای به دست آوردن چند رنگ گل در یک گیاه آموزش داده می‌شود.
مجموعه گل و گیاه ظرافت ارائه دهنده انواع نهاده‌های کشاورزی مانند انواع بذرها، کودها، سموم، محصولات، خدمات و آموزش‌های کشاورزی می‌باشد. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://zerafat.com مراجعه فرمایید.