نماهنگ «تصور کن»

نماهنگ بسیار زیبا " تصور کن" باصدای صابر خراسانی و نقاشی با شن فاطمه عبادی فاطمه عبادی به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی (ع)