تشخیص شیشه شیر اونت اصل

در این ویدئو از فروشگاه اینترنتی سیسمونی کارینو کیدز ابتدا شیشه شیرهای اونت را معرفی می کنیم و سپس در مورد راه تشخیص شیشه شیر های اونت اصل از فیک به صورت کامل توضیح می دهیم.
https://carinokids.com/brand/avent/