29- اعتبارسنجی اطلاعات در لاراول

شما در یک پروژه واقعی هر اطلاعاتی که از سمت کاربر ارسال میشود را باید اعتبارسنجی کنید، روش اعتبارسنجی کردن اطلاعات در لاراول را به شما آموزش خواهم داد.
برای مشاهده کلیپ های بیشتر به سایت ما مراجعه فرمایید:
https://LaravelLearn.ir