شب پنجم محرم با نوای حاج محمود کریمی/تکیه سیار

حاج محمود کریمی محرم امسال به علت همه گیری یماری کرونا، هیئت سیار به راه انداخته است و در نواحی مختلف تهران نوحه خوانی می کند.
در این ویدیو مداحی حاج محمود کریمی را در شب پنجم محرم مشاهده میکینید .