کلاس های آموزش دیتیلینگ حرفه ای ماشین در گنجی پخش

برگزاری کلاس های دیتیلینگ حرفه ای خودرو شامل آموزش پولیش و احیای رنگ، اجرای نانوسرامیک و صفرشویی خودرو در گنجی پخش

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا ثبت نام سریع به گنجی پخش مرجع دیتیلینگ خودرو ایران مراجعه کنید.

https://ganjipakhsh.com/mag/car-polish-ceramic-coating-detailing-workshops/

https://ganjipakhsh.com/detailing/listing/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-pdr/

https://ganjipakhsh.com/detailing/listing/auto-detailing-training-course/

شماره تماس های ما:
021-448-56852
021-448-18891
021-448-18417