جزئیات کامل طرح سرباز پژوهشیار

هر ساله برخی از سازمان‌ ها و وزارتخانه ‌ها و نهاد های دولتی بخشی از نیروی کار مورد نیاز خود را در قالب سرباز امریه از میان مشمولان اعزام به خدمت تامین می‌کنند.
همچنین اگر اختراعی دارید یا نخبه هستید یا به هر دلیلی فکر میکنید میتوانید سربازی راحت تری داشته باشید با ما همراه باشید.
http://rastinmoshaver.ir/%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/