ایده ای جالب برای ساخت چراغ خواب

روشی ساده برای ساخت یک چراغ خواب حرفه‌ای در قالب فیلمی آموزش داده شده است.