معرفی کارخانجات تولیدی پردیس-نانوسیز 21 دقیقه نمایش

این شرکت بزرگترین تولید کننده محصولات نانو و زیست فناورى کشاورزى در کشور بوده که در منطقه ویژه اقتصادى شیراز استقرار یافته است. حوزه فعالیت این شرکت استفاده از فناورى هاى روز دنیا در جهت تولید محصولات نانو و زیست فناورى مى باشد.