فروش دستگاه الکتراسونیک بندزن ماسک مدل۲۰۲۰

موجود است.

به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan


 به کانال اینستا مابپیوندید:

https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery


 سایت گلدوزان ایران: www.goldozi.com


تلفن تماس جهت هماهنگی:

09153140037  

05137266376

با مدیریت: مجید ذوالفقاری