فیلم Jack of the Red Hearts 2015 جک قلبهای قرمز - زیرنویس فارسی

داستان فیلم جک قلبهای قرمز
فیلم جک قلبهای قرمز (Jack of the Red Hearts) درباره جک 18 ساله است که در تلاش است تا از خواهر کوچکتر خود ، کک مراقبت کند ، زیرا هر دو یتیم هستند. وقتی کک به خدمات کمک های اجتماعی برده می شود ، جک برای به دست آوردن حضانت قانونی خواهرش ، باید درآمد پایدار پیدا کند.