فلزیاب تصویری تصاویر لکه رنگ هم رنگ

فلزیاب تصویری تصاویر لکه رنگ هم رنگ
فلزیاب تصویری تصاویر لکه رنگ هم رنگ را میتواند آشکار نماید که یک لکه رنگ متعلق به طلا یا فلز اصلی یا فلز تعیین شده باشد و لکه رنگ دیگر با همان رنگ متعلق به منابع دیگر باشد که با انالیز یا فیلتر تصویر لکه رنگ در تنظیمات نرم افزارمیتوان لکه رنگ متعلق به هدف اصلی یا طلا یا فلز تعیین شده را اپراتور با تجربه بدست اورد البته در نظر داشته باشید که این میزان دقت در کار فلزیاب تصویری متعلق به فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب تصویری جذبی یا فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34