تجمع مردم فرانسه در کنار برج ایفل برای تماشای فینال جام جهانی 2018

تجمع مردم فرانسه در کنار برج ایفل برای تماشای فینال جام جهانی 2018