موسسه روشان

موشن گرافی ، رئال موشن
مجری و مشاوره تبلیغاتی استودیو اکسیژن 09913906941
انسان زیبایی را دوست دارد شما با دیدن یک پوستر زیبا و گرافیک خارق‌العاده توجهتان جلب می‌شود؛ و جویای پیام آن می‌شوید. حال اگر این اثر هنری همراه با حرکت و صدا باشد عکس‌العملتان چیست؟ با این کار شما پیام اثر هنری خود را در ذهن بیننده ماندگار کرده‌اید؛ و بهترین خروجی حاصل برای تبلیغات بوده است.
این خروجی شگفت‌انگیز توسط چه چیزی به وجود آمده است؟ بله درست حدس زدید این ماندگاری در اذهان و اثربخشی تبلیغات حاصل گرافیک متحرک یا همان علم موشن گرافیک به وجود آمده است.