عزاداری شب هفتم محرم1399/حاج ابوذر بیوکافی

عزاداری شب هفتم محرم1399- 1442 با مداحی حاج ابوذر بیو کافی را در این ویدیو ببینید .

مداحی شب هفتم محرم
عزداری شب هفتم محرم
روضه خوانی شب هفتم محرم
مداحی حاج ابوذر بیوکافی