آموزش صفر تا صد ساخت گیر سر ، کش سر، هدبند، تل سر(این فایل شامل 4 عدد ویدیو میباشد)

آموزش صفر تا صد ساخت گیر سر ، کش سر، هدبند، تل سر بصورت کامل و دقیق

مناسب برای کسانی که میخواهند در خانه کار کنند یا برای خودشان گیر سر دلخواهشان را درست کنند

یا حتی کسانی که بخواهند کارگاه ساخت این محصولات را بزنند و کار آفرینی کنند


http://hakamfile.4kia.ir/info/589168/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%8C-%DA%A9%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D8%B1/