آقای وزیر

مستند « آقای وزیر » به معرفی سبک زندگی و مدیریت شهید مصطفی چمران می پردازد. ( فعالیت های شهید چمران در لبنان و گفت وگو با همرزمان، شاگردان و دوستانش ) - - https://Gap.im/jahad66 - https://eitaa.com/jahad66