رییس جمهور: بازگشت آمریکا به برجام نیاز به مذاکره ندارد

روحانی: بازگشت آمریکا به برجام نیاز به مذاکره ندارد