یادگیری طریقه استفاده از مایکروویو (02138429)

در این فیلم آموزشی هدف یادگیری آسان تنظیمات مایکروفر می باشد. شما با تماشای این ویدئو می توانید روش های استفاده از مایکرووفر و همچنین آموزش شستشوی داخل مایکروفر به شیوه های مختلف را یاد بگیرید.
پارس سرویس (https://38429.ir/)