ده گام موثر برای بهبود روابط زوجین

افسانه برادران
روانشناس تخصصی خانواده
مشاوره تخصصی پیش از ازدواج و طلاق
نویسنده کتاب عوامل رسیدن به خانواده موفق
مدیر مرکز مشاوره حامی
سکس تراپی، درمان وسواس و اضطراب
تست و تفسیر تست برای مشاوره پیش از ازدواج
مشاور مدارس و برگزاری کارگاه در مدارس
برگزاری کلاس های فردی و گروهی و مهارت های ارتباطی زوجین،مهارت های زندگی،روابط زناشویی و فرزندپروری و شخصیت شناسی

آدرس شعبه یک :تهران، آزادی،مترو شادمان
آدرس شعبه دو :تهران،متروجهاد

شماره تماس
66894837
88803134