علی بود » سید خلیل عالی نژاد ( آواز و تنبور در کنار دیوار چین )

آواز، آهنگ و تنبور: سید خلیل عالی نژاد / اجرا خصوصی در کنا دیوار بزرگ چین / شاعر: مولوی / از استاد عالی نژاد مجموعه‌های زیادی همانند گروه نوازی‌های: آئین مستان، ثنای علی، زمزمهٔ قلندری، آیین قلندری و دونوازی شکرانه با همنوازی دف حمیدرضا خجندی و نیز آثار بسیاری از مراسم آیینی و اجراهای خصوصی باقی‌مانده‌است