امتحان نهایی فیزیک خرداد ۱۴۰۲ استاد کامران (مولف خیلی‌سبز)

صفحه ثبت نام سایت و توضیحات کامل دوره
https://fizik-konkur.ir/course/Nahaei
شماره تماس ثبت نام : 09213362873
از آنجاییکه برای امتحان نهایی فیزیک یک روز و نیم بیشتر وقت نداریم همان یکشنبه ۳۱ . ۲ . ۱۴۰۲ بعد از امتحان دینی کلاسهای آمادگی برای امتحان نهایی را شروع میکنیم

یکشنبه ۳۱ خرداد ساعت ۴ بعد از ظهر ؛
تایم اول ؛ حرکت و دینامیک ۲۵ سوال

یکشنبه ۳۱ خرداد ساعت ۹ شب ؛
تایم دوم ؛ نوسان ۱۵ سوال

دوشنبه یک تیر ؛ ۸ صبح ؛
تایم سوم ؛ موج ۲۵ سوال

دوشنبه یک تیر ؛ ساعت ۴ بعد از ظهر ؛
تایم چهارم ؛ اتمی و هسته ای ۲۵ سوال

سه شنبه ۲ / ۳ / ۱۴۰۲ ؛ "امتحان نهایی فیزیک دوازدهم"