بهترین شرکت طراحی جلد کتاب

یکی از مهم ترین معیار ها در انتخاب و مطالعه کتاب در هر موضوعی، فارغ از مطالب مفید یا غیر مفید نگارش شده در کتاب، اولین عامل تاثیر گذار در جلب توجه و خرید کتاب، طراحی جلد متناسب با موضوع درونی آن است.
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هر کتاب را می‌توان جلد آن و از آن مهم‌تر طراحی انجام گرفته برای این جلد به شمار آورد. هیچ نویسنده‌ای از اهمیت طراحی جلد و صفحه آرایی کتاب برای کتاب خود غافل نیست و برای فروش بهتر همیشه سعی می‌کند بهترین طراحی را برای روی جلد کتاب خود انتخاب کند. به‌طور کلی پروسه‌ی طراحی و انتخاب جلد مناسب کتاب دارای ویژگی‌ها و اصولی است که می‌بایست حتماً به آن دقت شود تا نتیجه‌ی نهایی دل‌چسب و مطابق میل سفارش دهنده باشد.
https://pajouhesheketab.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/