قیمت لباسشویی اسنوا | انتخاب اسنوا

https://www.entekhabcenter.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7/
اولین ویژگی شستشو با بخار است که خیل بهتر از شستشو با آب داغ است به همین دلیل خیلی راحت تر به الیاف لباس نفوذ می کند. آلودگی و باکتری را از بین می برد. از طرفی دیگر هم می توانید لباس ها رو نرم تر و با چین و چروک کمتری تحویل بگیرید