سقف متحرک محوطه جلوی رستوران-سقف برقی حیاط باغ رستوران-زیباترین سقف برقی فودکورت مجتمع تجاری

شرکت سازه چادری غشا
09380039391
حقانی
مجری و طراح زیباترین ایده های سقف و سایبان چادری جهت هرنوع فضای کاربری با سابقه ای درخشان که تاکنون پروژه های متعدد بینظیری را دراینباره برعهده داشته استکه از محصولات پیش ساخته تا طراحی های خاص را برعهده داشته است