اسید سولفونیک

.????پتروشیمی دانشمند تولید کننده انواع ضد کف و بایوساید و تامین کننده مواد شیمیایی در کشور????

???? اسید سولفونیک :
اسید سولفونیک یا سولفونیک اسید با نام تجاری لابسا LABSA ترکیب سولفوردار یا گوگرددار آلی است که فرمول کلی آن به صورت RS(=O)2–OH است. در این فرمول R نشان دهنده گروه آلکیل یا آریل می باشد. به عنوان یک جانشین یا به عنوان یک گروه سولفو شناخته می شود.
در واقع این ماده را می توان اسید سولفوریکی در نظر گرفت که یک گروه هیدروکسیل با یک بخش آلی جایگزین شده، دارد. نمک ها و یا استرهای سولفونیک اسید، سولفونات نامیده می شوند.
ترکیب اصلی اسید سولفونیک مادر، HS (= O)2 (OH)، توتومراسیدسولفور،S (= O) (OH)2است. نمک ها یا استرهای اسیدهای سولفونیک، سولفونات نامیده می شوند.

????جهت اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید :

☎️۰۲۶ - ۳۳۱۰۶
☎️۰۲۱ - ۲۲۱۱۳۵ ۹۴-۸

????Telegram: DaneshmandChemical ????
Insta: daneshmand.co
????https://chemical-co.com
????info@chemical-co.com
https://chemical-co.com/%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/