ده فیلم برتر ژانر فانتزی

فیلم سینمایی فانتزی تقریبا عمری به اندازه خود سینما دارد. سینما تازه داشت پا میگرفت که جادوگری به نام ژرژ ملی‌یس پا به عرصه فیلمسازی گذاشت و شروع کرد به تصویر کشیدن رویا های بشر. در حقیقت میتوان گفت ژرژ ملی‌یس بنا بر تخصصی که داشت رویا های بشر را بازسازی کرد.
http://moviedoc.ir
www.moviedoc.ir