نحوه نصب سرامیک اسلب_بازرگانی شریعتی

نصب سرامیک اسلب به دلیل بزرگ بودن سایز آن،ممکن است یکی از چالشهای بزرگ و جدی افراد باشد که البته میتوان به آنها حق داد ،زیرا این سرامیک ها را به روش های معمولی و ساده نمیشه نصب کرد و نصب آن شامل مراحل مختلفیه که قطعا پیچیده تر از سرامیک های معمولی است که در ویدئو بالا میتوان آن را مشاهده کرد.

برای مشاهده انواع لوازم لوکس ساختمانی میتوانید به سایت بازرگانی شریعتی به آدرس https://shariati-tc.ir/ مراجعه نمایید.