ایرانگرد 2

مستند - ایرانگردی 2 - ق ،4 ( لوت ، گو ) - نگاهی متفاوت در معرفی طبیعت بکر شهرهای مختلف کشور و زندگی در میان عشایر و مردمان ییلاقی و شهرها و روستاهای ایران برای مخاطبان دارد.