کمپین چون لباسی

پاکلینی ها بازم براتون خبرای خوب داریم ، این بار برای محیط زیست با کمک پاکلین ، چوب لباسی های اضافی که از برند پاکلین دارید رو در سفارشات بعدیتون به سفیر های پاکلین برگردونید و در مقابل اعتبار دریافت کنید برای سفارشات بعدی ، در ازای برگشت 5 تا 10 پوب لباسی مبلغ 7000 تومان 10 تا 20 عدد چوب لباسی مبلغ 15000 تومان و 30 چوب لباسی و بیشتر مبلغ 30000 تومان اعتبار پاکلینی دریافت کنید . web site: https://paklean.com
instagram : @paklean.team