چرا در بعضی از مواقع دستگاه ضبط تصویر هارد را شناسایی نمیکند؟

❓ سوالات فنی و تخصصی خود را زیر همین پست کامنت کنید.

☑️داتیس ضمانت خرید شماست⁣⁣⁣⁣

www.datisint.com
️ 02174856
@datisint_training