دوره فن بیان ، سخنوری و سخنرانی در جمع

برای دانلود تمام جلسات این آموزش به سایت foghazmoz.ir مراجعه کنید.
foghazmoz.ir
------
دوره فن بیان
آموزش تکنیک های فن بیان و سخنرانی
دوره فن بیان روزمره | صحبت در جمع های خانوادگی و دوستانه
دوره جامع آموزش مهارت‌های سخنرانی
آموزش فن بیان و سخنرانی به صورت کلاس عملی
فن بیان، توسعه مهارت‌های فردی و ارتباطی
چگونه فن بیان قوی و جذابی داشته باشیم؟