فلزیاب تفکیک دار نوع تفکیک طلا

فلزیاب تفکیک دار نوع تفکیک طلا
فلزیاب تفکیک دار نوع تفکیک طلا یا انواع فلزات را طبق جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE دارا میشود و فلزیاب در تفکیک واقعی باید از اصول خواص فرکانسی بهره ببرد که این تشخیص تفکیک در خواص فرکانسی در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فراهم میگردد . در فلزیاب های که با خواص مغناطیسی عمل مینماید فقط تشخیص تفاوت فلز آهنی یا فلز بی ارزش از فلز غیر آهنی یا فلز با ارزش قابل دسترس است و نمی توانند قدرت تفکیک با قدرت بالا را دارا باشند.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34