32- حذف اطلاعات از جدول در لاراول

در این جلسه به شما نشان میدهم که به چه شکلی میتوانید اطلاعات موجود در جداولتان را با استفاده از یک فرم در لاراول حذف کنید.
جهت مشاهده کلیپ های بیشتر به سایت ما سر بزنید:
Https://LaravelLearn.ir