شعرخوانی میثم مطیعی برای حاج قاسم در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن

شعرخوانی میثم مطیعی در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن