بیمه بیماری های خاص

بیماری های خاص یا بیماریهایی که پیر و جوان نمیشناسه و خیلی هزینه برداره رو میشه بیمه کرد؟

برای دریافت رایگان جدیدترین فیلمهای آموزشی کلمه "عضویت" رو به شماره زیر واتساپ کنید.
+989205469163

امیرحسین داودی
مشاور و مدرس کسب و کار بیمه
کارت ویزیت:
https://zil.ink/ahdavoudi
کانال آموزشی:
https://t.me/ah_davoudi_channel