اتفاق عجیب در لیگ‌ ترکیه/ مهار سه پنالتی پشت سرهم

در یکی از لیگ‌ های ترکیه داور مسابقه بعد از مهار پنالتی اول یک اخطار و برای مهار پنالتی دوم، دومین اخطار را به دروازه بان می‌دهد و او را از زمین اخراج می‌کند؛ اما بازیکنی که پیراهن دروازه بان اخراجی را برتن می‌کند تا جای او درون دروازه بایستد در کمال تعجب سومین پنالتی را هم مهار می‌کند.