پمپ آب

پمپ های آب خانگی از لحاظ اندازه و سایز، دور موتور، نوع و جنس پروانه و بدنه، نوع کاربرد وعملکرد، محل نصب و… یکی از متنوع ترین گروه های محصولات در مهندسی تاسیسات می باشند که از پمپ های آب خانگی کوچک تا پمپ های آب خانگی بزرگ را شامل می شوند .