چطور حال رابطه خوب میشه؟


محمدکاظم میرصانع نویسنده کتابهای ارتباط هوشمند و قلق ارتباطی است. او مدرس مهارتهای ارتباطی است و میخواهد بگوید که چطور میتوانیم روابط بهتری با دیگران داشته باشیم. کتاب "قلق ارتباطی" را به رایگان از سایت هدیه زندگی دانلود کنید: www.hediehezendegi.com در پیج اینستاگرام هدیه زندگی مطالب آموزشی مفید ارائه میشود: hediehezendegi@