هیچ وقت زودتر از موقع خوشحالی نکن!!!

همیشه تا لحظه آخر به تلاشت ادامه بده. حتی یک لحظه کوتاه هم میتونه زندگیت رو تغییر بده