سر نخ 5

سریال سر نخ 5 - کارگردان : کیومرث پوراحمد - ساخته سال ۱۳۷۵ - ق ، 13 و 14 و 15 و 16 - ماجراهایی پلیسی است که یک بازپرس اصفهانی به نام امیرحسین اوصیا با بازی جهانبخش سلطانی به همراه یک افسر آگاهی (مصطفی) سعی در حل آنها دارد.