ارگونومی در وان جکوزی چگونه است؟_بازرگانی شریعتی

اگه قراره وان جکوزی جایی باشه که حس آرامشو بهمون منتقل کنه و خستگی روزشو از بین ببره،پس باید استاندارد باشه و مناسب با ارگونومی افراد ساخته شده باشه...
داخل ویدئو بالا مشاهده میکنین که ارگونومی و فرم مهندسی چه تاثیراتی میتونه تو ساخت وان جکوزی شما داشته باشه و اینکه چگونه مهندسی صحیح برخی وان ها باعث صرفه جویی در آب میشود.

برای مشاهده انواع لوازم لوکس ساختمانی به سایت بازرگانی شریعتی https://shariati-tc.ir/ مراجعه نمایید.