گرم شدن هوا در آخر هفته

کارشناس هواشناسی گفت: تا چند روز جو پایداری در غالب نقاط کشور خواهیم داشت و دمای هوا تا پایان هفته جاری کمی افزایش می یابد.